Kategoriler
Genel

Stoklar

Stoklar, finansal tablolarda dönem sonları itibarıyla hem aktifte yer almakta hem de dönem içerisinde satın alınan ve/veya üretilip satılanları için gelir tablosunda satılan mal/mamul maliyeti hesaplarında yer almaktadırlar.

Stoklar için TMS 29 uygulaması öncesinde yapılması gereken önemli işlemlerden biri ise TMS 29.21 uyarınca hammadde ve ticari malların alımlarına ilişkin katlanılan vade farkı ve kur farkı gibi finansman maliyetlerin iptal edilmesidir. Finansman maliyetlerinin iptali sonrasında ulaşılacak ve TMS 2’ye göre tespit edilecek stok maliyet tutarı üzerinden TMS 29 uygulamasına başlanabilir. 

Aktif hesaplarda kalan stok kalemleri için yapılacak TMS 29 uygulaması noktasında standartta çok fazla detay yer almamasına rağmen,  genel olarak uygulama esnasında hammadde ve ticari mallar için ilgili stokların stoğa ilk giriş tarihlerinin tespit edilebilmesi amacıyla hesaplanan stok devir hızı ve ortalama stokta kalma süresine göre hesaplanan gün/ay bazındaki süre, raporlama dönemi sonundan geriye doğru  yürütülerek tahmini stoğa giriş tarihi ve dolayısıyla endekslemeye başlanacak tarih tespit edilerek endeksleme hesaplaması yapılmaktadır.

Eğer uygulanabilirliği var ise en gerçekçi sonucu verecek yöntem tüm stok kalemlerinin her bir stok kalemi bazında aktife giriş, üretime çıkış, mamule dönüşme süreçlerinin tek tek tespit edilerek maddi duran varlıklarda olduğu gibi her bir stok kalemi bazında endekslenmesidir ancak maliyet muhasebesinin süreçlerinin karmaşık olması ve ERP programlarına entegre endeksleme modülü kullanılmayan durumlarda bu etkinin tespit edilebilmesi hemen hemen mümkün değildir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir