Enflasyon Muhasebesi Hesaplama Programı

Enflasyon Muhasebesi Programı Robotu (EMPRO) Şirketinize Nasıl Değer Katacak?

EMPRO, şirketlerin Enflasyon Muhasebesi uygulamalarında karşılaşabilecekleri teknik işlemleri, Vergi Usul Kanunu ve Uluslararası Finansal Raporlama standartları çerçevesinde; hatasız ve güvenilir bir şekilde hesaplayarak zamanınızı verimli kullanmanızı sağlayacaktır.

%64.8

12-2023 TÜFE

▬ Notitek Software ▬

EMPRO Yazılımına Neden İhtiyacım Var?

EMPRO, işletmelerin enflasyon muhasebesi ihtiyaçlarına yönelik olarak tasarlanmış bir programdır. Bu yazılım, şirketlerin mali tablolarında enflasyonun etkilerini doğru bir şekilde hesaplamalarını sağlar. EMPRO, enflasyon oranlarına dayalı olarak mali verileri otomatik olarak düzelten ve güncelleyen bir mekanizmaya sahiptir.

2

Programımızda Yer Alan TFRS 29 Hesaplamalarındaki Önemli Özellikler

EMPRO,  kullanıcılarına Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) çerçevesinde yapılması gereken enflasyon muhasebesi hesaplamalarını gerekli tüm detayları içerecek şekilde sunmaktadır

Ertelenmiş Vergi

EMPRO, TMS 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama Standardının ön gördüğü, endeksleme farklarına ilişkin ertelenmiş vergi etkisini kullanıcı tarafından belirlenen oranlarda hesaplamaktadır.

Düzeltme Fişi Yükleme/Ekleme

EMPRO, TFRS finansal tablo çevrimlerinde ortaya çıkan düzeltme ve sınıflama fişlerinin tek tek ya da toplu olarak programa yüklenebilmesine imkan tanıyarak, VUK finansal tabloları TFRS finansal tablolara çevirerek endeksleme işlemlerini kolaylıkla yapabilmektedir.

Detaylı Raporlar

EMPRO, endekslemeye tabi tutulan parasal olmayan kalemlerin detaylarını excel formatında hızlı ve anlaşılabilir raporlar olarak sizlere sunmaktadır.

Endeksleme Farklarının Kayıtlara Alınması

EMPRO, ürettiği raporlar ile açılış ve cari dönem endeksleme farklarını ayrı ayrı göstermekte ve endeksleme farklarını ilgili muhasebe hesaplarına otomatik olarak muhasebeleştirmektedir.

Programımızda Yer Alan VUK Hesaplamalarındaki Önemli Özellikler

EMPRO,  kullanıcılarına Vergi Usul Kanunu (VUK) çerçevesinde gerçekleştirilmesi gereken enflasyon muhasebesi hesaplamalarını içeren tüm detayları, EMPRO kullanıcılarına sunmaktadır.

Stok Değerleme

EMPRO, stoklarla ilgili değerleme yöntemleri işletmelerin mali tablolarının doğru ve gerçekçi bir şekilde hazırlanması için kritik bir öneme sahiptir. Empro ile kullanabilceğiniz yöntemler:

1- Basit Ortalama 

2- Stok Devir Hızı

3- Fiili Maliyet

4- Hareketli Ağırlıklı Ortalama

Sabit Kıymet Değerleme

EMPRO, şirketlerin sabit kıymetlerini farklı amortisman yöntemleride dahil olmak üzere aktifleştirme tarihine göre VUK hükümlerine uygun bir şekilde sizin adınıza hesaplar. Ayrıca sürekli ve geçici yeniden değerleme yapılması (Geçici 31-32 Mükerrer 298/Ç) ile hesaplanmış tüm sabit kıymetlerin enflasyon düzeltmesinden arındırılarak tekrar endekslenmesini sağlar.

Close of businessman hand touch virtual chart on touch screen
Raporlama

EMPRO, VUK’a uygun olarak, verilerin temizlenmesinden, dönüştürülmesine ve yüklenmesine, raporlama için gereken iş ihtiyacına uygun bir finansal raporlama ara yüzü inşa etmeye kadar olan uçtan uca süreci yönetir. Bu süreç, rapora konu olan UMS 29 gereksinimlerini içerir ve görsellerin raporda doğru bir şekilde konumlanmasını sağlar.

Öz Sermaye Değerlemesi

EMPRO, tüm öz sermaye kalemlerinin enflasyon düzeltmesi karşısındaki durumunun hesap planından bağımsız kullanıcıya seçme imkanı tanır ve aşağıdaki hesapları endekslemez:

1- MDV Yeniden Değerleme

2- İştirakler Yeniden Değerleme

3- Maliyet Artış Fonu

4- Kayda Alınan Emtia Fonu

5- Varlık Barışı Fonu

6- Sermaye Kur Farkı Fonu

Enflasyon Muhasebesi Hesaplama Programı Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

EMPRO (Enflasyon Muhasebesi Programı Robotu), Vergi Usul Kanunu (VUK) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) çerçevesinde enflasyon muhasebesi uygulamalarını hatasız ve güvenilir bir şekilde hesaplayan, zaman tasarrufu ve doğru hesaplama imkanı sunan bir yazılımdır. EMPRO ile şirketinizin mali tablolarında enflasyonun etkilerini doğru bir şekilde hesaplayabilir, yasal uyumluluk sağlayabilir ve finansal analizlerinizi daha güvenilir hale getirebilirsiniz.

Enflasyon muhasebesi uygulamaları, karmaşık ve zaman alıcı bir süreçtir. EMPRO, bu süreci otomatikleştirerek ve hatasız hesaplama sağlayarak size aşağıdaki faydaları sunar:

 • Zaman Tasarrufu: EMPRO, enflasyon muhasebesi ile ilgili tüm hesaplamaları otomatik olarak gerçekleştirir. Bu sayede, manuel hesaplamaya ayıracağınız zamanı daha verimli işlere ayırabilirsiniz.
 • Doğru Hesaplama: EMPRO, VUK ve TFRS’ye uygun olarak geliştirilmiştir. Bu sayede, enflasyon muhasebesi uygulamalarınızın yasalara ve standartlara uygun olduğundan emin olabilirsiniz.
 • Güvenilirlik: EMPRO, hatasız hesaplama imkanı sunar. Bu sayede, mali tablolarınızın güvenilirliğini ve doğruluğunu artırabilirsiniz.
 • Yasal Uyumluluk: EMPRO, VUK ve TFRS’ye uygun olarak geliştirilmiştir. Bu sayede, enflasyon muhasebesi uygulamalarınızın yasalara uygun olduğundan emin olabilirsiniz.
 • Gelişmiş Raporlama: EMPRO, enflasyon muhasebesi uygulamalarınızla ilgili detaylı raporlar sunar. Bu raporlar sayesinde, mali tablolarınızın enflasyonun etkilerini daha iyi anlayabilir ve analizlerinizi daha sağlam bir zemine oturtabilirsiniz.

EMPRO, TFRS 29 “Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama” standardının gerektirdiği tüm hesaplamaları otomatik olarak gerçekleştirir. EMPRO’nun TFRS 29 hesaplamalarında öne çıkan bazı özellikleri şunlardır:

 • Endeksleme Farklarının Hesaplanması: EMPRO, parasal ve parasal olmayan kalemlerin endeksleme farklarını otomatik olarak hesaplar.
 • Ertelenmiş Vergi Hesaplaması: EMPRO, endeksleme farklarına ilişkin ertelenmiş vergi etkisini kullanıcı tarafından belirlenen oranlarda hesaplar.
 • Düzeltme Fişi Yükleme/Ekleme: EMPRO, TFRS finansal tablo çevrimlerinde ortaya çıkan düzeltme ve sınıflama fişlerinin tek tek veya toplu olarak programa yüklenebilmesine imkan tanır.
 • Detaylı Raporlar: EMPRO, endekslemeye tabi tutulan parasal olmayan kalemlerin detaylarını excel formatında hızlı ve anlaşılabilir raporlar olarak kullanıcılarına sunar.
 • Endeksleme Farklarının Kayıtlara Alınması: EMPRO, ürettiği raporlar ile açılış ve cari dönem endeksleme farklarını ayrı ayrı göstermekte ve endeksleme farklarını ilgili muhasebe hesaplarına otomatik olarak muhasebeleştirmektedir.

EMPRO, VUK Mükerrer 298 “Enflasyon Muhasebesi Uygulaması” tebliğine uygun olarak tüm hesaplamaları otomatik olarak gerçekleştirir. EMPRO’nun VUK hesaplamalarında öne çıkan bazı özellikleri şunlardır:

 • Stok Değerleme: EMPRO, basit ortalama, stok devir hızı, fiili maliyet ve hareketli ağırlıklı ortalama gibi farklı stok değerleme yöntemlerini destekler.
 • Sabit Kıymet Değerleme: EMPRO, şirketlerin sabit kıymetlerini farklı amortisman yöntemleri de dahil olmak üzere aktifleştirme tarihine göre VUK hükümlerine uygun bir şekilde hesaplar.

EMPRO, tüm sektörlerden KOBİ’ler ve büyük şirketler tarafından kullanılabilir. Özellikle aşağıdaki durumlarda EMPRO’yu kullanmak faydalı olacaktır:

 • Eğer şirketiniz VUK veya TFRS’ye göre enflasyon muhasebesi uygulamak zorundaysa: EMPRO, VUK Mükerrer 298 “Enflasyon Muhasebesi Uygulaması” tebliğine ve TFRS 29 “Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama” standardına uygun olarak tüm hesaplamaları otomatik olarak gerçekleştirir. Bu sayede, yasal uyumluluk konusunda endişelenmenize gerek kalmaz.
 • Eğer enflasyon muhasebesi uygulamalarınızda hata yapmaktan endişe ediyorsanız: EMPRO, hatasız hesaplama imkanı sunar. Bu sayede, mali tablolarınızın güvenilirliğinden emin olabilirsiniz.
 • Eğer enflasyon muhasebesi uygulamalarınız için çok fazla zaman harcıyorsanız: EMPRO, enflasyon muhasebesi uygulamalarını otomatikleştirerek zaman tasarrufu sağlar. Bu sayede, zamanınızı daha verimli işlere ayırabilirsiniz.
 • Eğer enflasyon muhasebesi uygulamalarınızla ilgili detaylı raporlara ihtiyacınız varsa: EMPRO, enflasyon muhasebesi uygulamalarınızla ilgili detaylı raporlar sunar. Bu raporlar sayesinde, mali tablolarınızın enflasyonun etkilerini daha iyi anlayabilir ve analizlerinizi daha sağlam bir zemine oturtabilirsiniz.

EMPRO’nun fiyatı, şirketinizin büyüklüğüne ve ihtiyaç duyduğu özelliklere göre değişir. Fiyat teklifi almak için web sitemizi ziyaret edebilir veya bizimle iletişime geçebilirsiniz.

EMPRO’nun fiyatını belirleyen bazı faktörler şunlardır:

 • Şirketinizin çalışan sayısı
 • Şirketinizin cirosu
 • İhtiyaç duyduğunuz kullanıcı sayısı
 • İhtiyaç duyduğunuz modüller

Evet, EMPRO’yu ücretsiz demo olarak deneyebilirsiniz. Demo sürümü, programın tüm temel özelliklerini kullanmanıza imkan tanır.

EMPRO’yu demo olarak denemek için:

EMPRO, enflasyon muhasebesi uygulamalarını otomatikleştirerek ve hatasız hesaplama sağlayarak zaman tasarrufu ve verimlilik artışı sağlar. EMPRO’nun sunduğu detaylı raporlar sayesinde mali tablolarınızın enflasyonun etkilerini daha iyi anlayabilir ve analizlerinizi daha sağlam bir zemine oturtabilirsiniz.

EMPRO ile enflasyon muhasebesi uygulamalarını daha verimli hale getirmenin bazı yolları şunlardır:

 • Tüm hesaplamaları otomatik hale getirin: EMPRO, VUK ve TFRS’ye uygun olarak tüm enflasyon muhasebesi hesaplamalarını otomatik olarak gerçekleştirir. Bu sayede, manuel hesaplamaya ayıracağınız zamanı daha verimli işlere ayırabilirsiniz.
 • Hata riskini ortadan kaldırın: EMPRO, gelişmiş algoritmalar ve veri doğrulama teknikleri kullanarak hatasız hesaplama imkanı sunar. Bu sayede, mali tablolarınızın güvenilirliğinden emin olabilirsiniz.
 • Detaylı raporlardan yararlanın: EMPRO, enflasyon muhasebesi uygulamalarınızla ilgili detaylı raporlar sunar. Bu raporlar sayesinde, mali tablolarınızın enflasyonun etkilerini daha iyi anlayabilir ve analizlerinizi daha sağlam bir zemine oturtabilirsiniz.
 • Zamandan tasarruf edin: EMPRO, enflasyon muhasebesi uygulamalarını otomatikleştirerek ve hatasız hesaplama sağlayarak size zaman kazandırır. Bu sayede, zamanınızı daha önemli işlere ayırabilirsiniz.
 • Yasal uyumluluğu sağlayın: EMPRO, VUK ve TFRS’ye uygun olarak geliştirilmiştir. Bu sayede, enflasyon muhasebesi uygulamalarınızın yasalara uygun olduğundan emin olabilirsiniz.

EMPRO, enflasyon muhasebesi uygulamalarını kolayca ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirmenizi sağlayan güçlü bir araçtır. EMPRO’yu kullanarak enflasyon muhasebesi uygulamalarınızı daha verimli hale getirebilir ve zaman tasarrufu sağlayabilirsiniz.