Enflasyon Düzeltmeleri Kapsamında Bilinmesi Gereken Hususlar Neler?

Yüksek enflasyonlu bir ekonomide faaliyet gösteren şirketlerin TMS 29 kapsamında finansal tablolarında herhangi bir işlem yapmadan önce atılması gereken bazı ön adımlar mevcuttur.

  1. Finansal tabloların geçerli finansal raporlama çerçevesine göre (VUK, TMS/TFRS veya BOBİ FRS) hazırlanması.
  2. TMS 29’un uygulanacağı hesap dönemlerinin belirlenmesi.
  3. Finansal tablo kalemlerinin parasal kalemler ve parasal olmayan kalemler olarak ayrılması.
  4. Finansal tabloları endekslemeye dahil edilecek şube, iştirak, iş ortaklığı ve bağlı ortaklıkların tespit edilmesi.
  5. Geçmiş yıllarda enflasyon muhasebesi uygulanıp uygulanmadığının tespiti ve endeksleme başlangıç tarihinin netleştirilmesi.
  6. Endeksleme aşamasında kullanılacak endekslerin belirlenmesi.
  7. Endeksleme aşamasında kullanılacak düzeltme katsayılarının hesaplanması.